Raadsleden hebben de eed afgelegd

Raadsleden hebben de eed afgelegd

De eedaflegging van de raadsleden gebeurde - op enkele kleine haperingen na - vrij vlot. Het gebeurde in volgorde van anciënniteit. De langst zetelende raadsleden eerst, de nieuwkomers als laatste. Bekijk hier de eedaflegging van de raadsleden. Daarna kon burgemeester Mario Borremans (GOED) aankondigen dat hij als voorzitter van de gemeenteraad was aangesteld. De schepenen die voorgedragen waren, moesten vervolgens in volgorde nog de eed komen afleggen. Marleen Hoydonckx (GOED) als eerste schepen, Engin Özdemir (SP.A) als tweede, Isabelle Thielemans (CD&V-Groen) als derde, Dirk Schops (GOED) als vierde, Lode Schops (GOED) als vijfde, Funda Oru (SP.A) als zesde, voor een termijn van drie jaar. Er werd een korte pauze ingelast alvorens de OCMW-raad te installeren.44264