Probleem financieel beheerder in geheime zitting

Probleem financieel beheerder in geheime zitting

De CD&V had nog een punt toegevoegd aan de gemeenteraad over de aanstelling van een financieel beheerder. Zoals bekend is dat allemaal niet verlopen zoals de meerderheid had gepland. De gemeente zit nu dus zonder ontvanger en de partij wilde meer uitleg over de verdere planning. Ze vroeg zich af of nu toch gekeken wordt om één financieel beheerder aan te stellen voor gemeente en OCMW en tegelijk hoever het staat met de besprekingen over de integratie tussen gemeente en OCMW. Een deel van het punt werd nog openbaar behandeld, maar omdat het voor een deel over personen gaat, werd een deel verplaatst naar de geheime zitting. Burgemeester Mario Borremans antwoordde dat tegen 2019 er geen éénmaking komt op het vlak van rechtspositie. En op de vraag of er een gemeenschappelijke ontvanger komt met het OCMW, zei hij in overleg te zijn met de OCMW-voorzitster. Wat het overleg over verdere integratie betreft, zal er een overkoepeld orgaan binnen de ambtenaren worden georganiseerd, om een nieuwe structuur voor te bereiden. Annette Palmers (CD&V) vroeg dan om de komende jaren geen andere ontvanger te benoemen, maar daar kwam nog geen antwoord op.
28793