Pleintje Knaepenstraat wordt heringericht

Pleintje Knaepenstraat wordt heringericht

Het pleintje bij de kruising van de Knaepenstraat en de Gompartstraat wordt heringericht.  Nu is dat opgesplitst in twee delen met aparte doorsteken voor fietsers. Dat is onduidelijk en gevaarlijk. Daarom wordt er één plein van gemaakt waarrond het verkeer in één richting moet. Samen met de wegenwerken wordt ook de riolering aangepast en er komt extra groen Alles samen zal dat een kleine 50.000 euro kosten.
210