Plannen voor nieuwbouw op site Villa Mozart

Plannen voor nieuwbouw op site Villa Mozart

Er loopt momenteel een vergunningsaanvraag om het voormalige seniorenrusthuis Villa Mozart op de hoek van de Galgeneinde en Sint-Jobstraat in Bolderberg te slopen en te vervangen door een nieuwbouw. Het gaat om 8 appartementen en 2 kantoren. Daarbij zijn ook 31 parkeerplaatsen voorzien, 16 voor de woningen en 15 voor de kantoren, en 30 fietsenstaanplaatsen. Het openbaar odnerzoek loopt nog tot 18 januari.  Het huidige gebouw werd destijds eerst opgetrokken als hotel, en kreeg nadien een nieuwe bestemming als seniorie.50180