Patrick Neuteleers voorzitter dorpsraad Heusden

Patrick Neuteleers voorzitter dorpsraad Heusden

De dorpsraad Heusden heeft symbolisch een vliegende start voor het nieuwe werkjaar genomen op de piste van De Veen. Of die snelle start voor of na de traditionele barbecue is genomen, blijft onduidelijk. Feit is wel dat de voorzittershamer ondertussen na vele jaren is overgedragen door Julien Maebe aan Patrick Neuteleers. Julien werd uitvoerig bedankt voor zijn pionierswerk en lange inzet, maar hij blijft wel actief als lid. De dorpsraad is ook een stukje gereorganiseerd en zal voortaan met werkgroepen aan de slag gaan. Tegelijk wordt uitgekeken naar een verbreding en verjonging in de samenstelling.
47967