Padden en kikkers worden overgezet

Padden en kikkers worden overgezet

Sinds enkele weken staat ter hoogte van Meylandt en de Laambroeken draad gespannen en zijn emmers ingegraven. In deze tijd van het jaar trekken de amfibieën immers naar hun voortplantingsplaatsen. Meestal keren ze dan terug naar hun geboortevijver die ze zelf ook weer als paaiplaats gebruiken. De draad moet voorkomen dat de diertjes de straat oversteken en doodgereden worden. Terwijl ze een doorgang zoeken, komen ze in de emmer terecht waaruit ze 's morgens worden opgepikt en overgezet door mensen van gemeentelijke dienst groen en milieu.

De kikkers komen het vroegst op het jaar, gevolgd door de padden en tenslotte de minder talrijke salamanders. "De echte massa moet nog komen, het weer is nog te wisselvallig," zegt Steven Simons terwijl hij een 8-tal kikkers uit de emmers haalt aan de Laambroeken. "Afgelopen nacht heeft het gevroren en dan zijn er sowieso veel minder. Ideaal voor de trek is een zachte, vochtige nacht. Tot nu toe zijn het dan ook vooral kikkers geweest, we verwachten de komende weken de massale paddentrek. Slechts één salamander heb ik tot nu toe gevonden, die worden alsmaar zeldzamer." Afhankelijk van het weer zou tegen half april de trek van de amfibieën achter de rug moeten zijn en kunnen ze zich in alle rust met hun nageslacht bezighouden.2157