Oversteekplaats Koerselsebaan is aangepast

Oversteekplaats Koerselsebaan is aangepast

Op voorstel van de Fietsersbond heeft het gemeentebestuur de oversteek op de Koerselsebaan aan het station van Heusden verbeterd. Overbodige obstakels zijn weggenomen en de aanduidingen op de weg zijn vernieuwd. Fietsers kunnen nu vlotter en veiliger oversteken. Voor een latere fase pleit de Fietsersbond voor het wegnemen van het paaltje en een fietspad door het parkje richting Bergstraat.78271