Overleg over herinrichting Zolder-Centrum

Overleg over herinrichting Zolder-Centrum

In het gemeentehuis is vandaag een hele dag vergaderd over de herinrichting van Zolder-Centrum, meer bepaald de heraanleg van de Dekenstraat en Dorpsstraat en de kruispunten met de Ringlaan, daarvoor is 3 miljoen euro voorzien. Het bureau Technum heeft een eerste ontwerp gemaakt en vandaag is de consultatieronde gestart. Daarom namen de dorpsraad, de verenigde handelaars, de scholen, Limburgs Landschap, de heemkundekring, de gemeentediensten en drie schepenen aan het overleg deel. Het is de bedoeling de voorstellen, bedenkingen en ideeën samen te voegen tot een definitief voorstel voor het schepencollege.5143