Over de betaalbaarheid van ouderenzorg

Over de betaalbaarheid van ouderenzorg

Is de ouderenzorg nog betaalbaar? Dat was vandaag de uitgangsvraag bij KWB-overdag. Gastsprekers Juul Vandebergh en Dave Roosen, beiden goed thuis in de woon-en zorgcentra, deden de situatie van de rustoorden uit de doeken. Er zijn verschillen in het aanbod en de kwaliteit. Sommige rusthuizen lokken 'klanten' met mooie flyers en websites maar het gaat op de eerste plaats om wat dagelijks in het gebouw zelf gebeurt? Hebben de bejaarden een zinvolle dagbesteding of worden ze aan hun lot overgelaten? Voldoende geschikt personeel inzetten is belangrijk. Maar hoe je het ook draait of keert, zo'n 'hotelformule' in een woon- en zorgcentrum is niet goedkoop. (foto's Ludo Deleux)38530