Orde van Den Prince steunt Het Berenhuis

Orde van Den Prince steunt Het Berenhuis

Een delegatie van de Orde Van Den Prince was vanmiddag naar De Berentuin afgezakt om een cheque van 1.150 euro te overhandigen. Het Berenhuis zal de gift gebruiken voor de organisatie van zomerkampen in en rond De Berentuin. De Orde Van Den Prince is een Vlaams-Nederlands Genootschap voor Nederlandse taal en cultuur.


69737