Oppositie wil verkeersreglement op de raad houden

Oppositie wil verkeersreglement op de raad houden

De gemeenteraad kreeg vanavond het aanvullend reglement op het wegverkeer op gemeentewegen voorgelegd. Schepen van verkeer Lode Schops (GOED) gaf een overzicht van een hele reeks aanpassingen die in dat kader gebeuren met het oog op de verkeersveiligheid. Daarin kondigde hij dus ook de fietsstraten aan. De blauwe zones blijven ongewijzigd, alleen voor het Heldenplein is nog een studie lopende en in de Guido Gezellelaan zal voor de handelszaken de bewonerskaart voor langparkeren niet langer tellen. Heusden-Zolder gaat ook samenwerken met een nieuw parkeerbedrijf. Voor De Hoeven en de Geenrijt wordt een studiebureau ingeschakeld om een oplossing te zoeken voor de huidige moeilijke verkeerssituatie.

Evaluaties

Hans Zegers (N-VA) had bedenkingen bij het feit dat er geen echte evaluaties zijn van de proefopstellingen. Hij vroeg ook naar de bedoeling van de proefopstelling bij de school in Bolderberg. Ook ontbraken volgens hem nog een aantal zaken in het reglement en hij stelde nog de vraag of de schoolstraten ook moeten afgestemd worden met bijvoorbeeld  De Lijn, want daar gaat het reglement in zonder proefopstelling. Volgens burgemeester Mario Borremans (GOED) zullen de fietsstraten pas ingaan op 1 maart om voldoende tijd voor communicatie en informatie te laten. Wat de schoolstraat in Bolderberg betreft, kon raadslid Annette Palmers (CD&V) - die ook directeur van de school daar is - bevestigen dat het de moeite waard is en zeker ook te overwegen is voor andere scholen. Schepen Lode Schops voegde er nog aan toe dat het aantal fietsers aan de school in Bolderberg sinds de invoering bijna vervijfvoudigd was. Uiteindelijk keurden alle partijen het reglement goed.

'Ceremoniële gemeenteraad'

Als volgende punt werd de delegatie van de bevoegdheid over dat verkeersreglement naar het schepencollege overgeheveld, volgens schepen Schops omdat soms beslissingen snel moeten genomen worden. Hans Zegers zei dat de oppositie daar niet gelukkig mee was omdat daarmee het debat uit de gemeenteraad wordt gehaald. Volgens hem kan het opgelost worden door zoals nu te werken met proefopstellingen en daarmee nadien naar de raad te komen. Jan Jans (Vlaams Belang) sloot zich daarbij aan en benadrukte dat er alsmaar meer bevoegdheden van de gemeenteraad worden afgenomen, "binnenkort zitten wij hier nog met een ceremoniële functie", besloot hij. De voltallige oppositie stemde tegen, maar de meerderheid haalde het.71636