Oppositie blijft bevoegdheidsoverdracht bestrijden

Oppositie blijft bevoegdheidsoverdracht bestrijden

De gemeente- en OCMW-raad zijn vanavond in ongeveer een uur afgerond. Er stonden dan ook niet veel discussiepunten op de agenda. De meeste punten werden unaniem goedgekeurd. Alleen bij de behandeling van de bevoegdheidsoverdracht voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de nominatief opgegeven overheidsopdrachten stemde de oppositie tegen. De oppositiepartijen verzetten zich al langer tegen de overdracht van allerlei bevoegheden naar het schepencollege omdat ze vinden dat de rol van de gemeenteraad daardoor wordt uitgehold en alle debatten binnen de raad onmogelijk worden. Bij de varia had de N-VA-oppositie nog vragen naar de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen bij ons en naar de korte opvolging van de sociale huurfraude door afgevaardigden van de gemeenten binnen de sociale huisvestingsmaatschappijen. Die zijn sinds kort zoals bekend bezig met het opsporen van eigendommen van sociale huurders in het buitenland, waardoor zowel hun recht op een sociale woning als de daaraan gekoppelde voordelige huurprijs vervallen.72896