Op zoek naar voedsel (7)

Op zoek naar voedsel (7)

De Turkse tortel is een kleine duif, grijs met een donker met wit streepje in de nek. Sinds 1900 zijn ze vanuit de Balkan West-Europa binnengetrokken, in ons land is het eerste broedgeval in 1955 ontdekt. Ze bouwen een eenvoudig nest, daarin leggen ze 2 eieren maar het broedsel mislukt vaak. Telkens bouwen ze dan een nieuw nest. De kleintjes worden gevoed met duivenmelk uit de krop van de ouders.(foto Stefan Was)
4109