Op sprookjestocht door Viversel

Op sprookjestocht door Viversel

Zowat 340 mensen hebben zaterdagavond deelgenomen aan de 'sprookjestocht' van de Sint-Jan Berchmansschool in Viversel. De afgelopen weken hebben de kinderen druk gewerkt aan de voorbereidingen, geknutseld, geschilderd, ... Het thema is niet toevallig gekozen want mythen, volksverhalen en sprookjes staan ook centraal in het Comeniusproject, een Europees uitwisselingsprogramma waaraan de leerkrachten van Sint-Jan Berchmans deelnemen. De leerlingen en hun ouders kregen eerst een klein verhaaltje opgedist en werden dan in groepen met een plannetje op pad gestuurd, overal in Viversel moesten ze sprookjesfiguren ontmaskeren en geheimen ontraadselen. De kinderen hadden zich bovendien leuk verkleed, achteraf probeerde iedereen zich te verwarmen, dicht bij elkaar en dicht bij de barbecue.1482