Op bezoek in partnerstad Saint-Hubert

Op bezoek in partnerstad Saint-Hubert

58 inwoners van Heusden-Zolder woonden zondag in Saint-Hubert de internationale dag van de jacht en de natuur bij, dat gebeurde al voor de 20ste keer. Traditioneel luistert een zangkoor van hier de hoogmis in de basiliek op, dit jaarhet Sint-Ceciliakoor van Zolder onder de leiding van Jos Braeken. Zij kregen applaus van de paar duizend aanwezigen. Ook in Saint-Hubert was de regen zondag voor een deel spelbreker, maar de festiviteiten zijn gewoon doorgegaan. De delegatie werd geleid door erevoorzitter Gaston Bielen van toerisme Heusden-Zolder en Marieke Schneider vertegenwoordigde het verbroederingscomité. De bezoekers uit Heusden-Zolder kreeg van Marcel Dumon van onze dienst toerisme een aparte rondleiidng in de befaamde basiliek. Ze bezochten onder meer de middeleeuwse crypte. Op 2 november wordt de 20ste verjaardag van de verbroedering met Saint-Hubert gevierd.1064