Ook in opvangcentrum worden fietsen gepromoot

Ook in opvangcentrum worden fietsen gepromoot

Er worden de jongste tijd nogal wat initiatieven genomen rond het fietsen, en wellicht zal dat met de gestegen brandstofprijzen alleen maar toenemen. Zo hebben de plaatselijke KWB, de Fietsersbond en het Rode Kruisopvangcentrum in de Kapelstraat de koppen bij elkaar gestoken. De bewoners hebben daar voor hun verplaatsingen uiteraard geen wagen ter beschikking en zijn aangewezen op het openbaar vervoer of autoritjes van medewerkers van het opvangcentrum. Daarom worden fietsen ingezet, die vaak door inwoners zijn geschonken. Er is in het centrum een herstelplaats ingericht waar 2 vrijwilligers de fietsen in orde proberen te houden. Er is ook nood aan fietststallingen. De Fietsersbond en de KWB hebben nu al een eerste keer met de leiding van het centrum samengezeten om samen te werken aan een structurele oplossing.72454