Ook Boerenbond heeft bezwaar tegen GRUP

Ook Boerenbond heeft bezwaar tegen GRUP

Er is een storm van protest ontstaan tegen de voorlopige vaststelling van het GRUP Zolder-Lummen-Zuid door de Vlaamse regering. Ettelijke duizenden mensen hebben ondertussen twee online petitites ondertekend uit protest tegen het opofferen van het natuurgebied aan industrie langs het kanaal. Nu heeft ook de Boerenbond zich laten horen. "Het is de landbouw die écht reden tot klagen heeft want zowel voor industrie als natuur moet volgens de voorliggende plannen landbouw gronden afstaan," aldus voorzitter Sonja De  Becker. Ter plaatse  wordt 13 ha natuur gecompenseerd door landbouwgebied om te zetten in natuur. En de Boerenbond vreest dat ook voor de rest van de boscompensatie landbouwgrond zal opgeofferd worden. Er loopt nu een openbaar onderzoek van 60 dagen en de Boerenbond zal bezwaar indienen. “Wij staan er op dat de bebossing bij voorkeur gebeurt buiten agrarisch gebied en binnen de groene bestemmingen. Mocht er toch ook bebost worden in agrarisch gebied dan vragen wij dat er eerst een LER (Landbouw Effecten Rapport) wordt uitgevoerd om uit te maken welke percelen het minst nadelig zijn voor landbouw.”, zegt Sonja De Becker.

53926