Onverdoofd slachten: vooral positieve reacties

De eerste reacties op de beperking van het onverdoofd slachten komen stilaan op gang. Binnen de meerderheid klinkt er tevredenheid, minister Weyts vindt dat Vlaanderen een voortrekkersrol inneeemt in Europa. Ook dierenrechtenorganisatie Gaia is erg opgetogen over het bereikte compromis. Het Vlaams Belang vindt het een stap in de goede richting maar zegt te blijven ijvereren voor een totaalverbod op onverdoofd slachten. Moslimorganisaties willen zich eerst nog beraden alvorens een standpunt in te nemen.31764