Ongerustheid over verkeersdruk op Koolmijnlaan

Ongerustheid over verkeersdruk op Koolmijnlaan

De dorpsraad Berkenbos mocht vanavond een pak volk verwelkomen op de volksvergadering in de Sint-Martinusgilde. De aanwezigen kregen onder meer een uiteenzetting door projectcoördinator Josiane Mercken over het nieuwe winkelproject tussen Brugstraat, Koolmijnlaan en Schansstraat. Ze deed uit de doeken aan welke beperkingen en nevenvoorwaarden de plannen waren onderworpen. Onder meer een beperking tot 5.000 m² winkeloppervlakte, met voldoende parkeerplaatsen, één in- en uitgang naar de parkings om de mobiliteit op de Koolmijnlaan niet teveel te belasten, twee voetgangersdoorsteken en vrachtwagens die onder de brug door hun aansluiting richting mijn nemen. Ondertussen is het project ook bijgestuurd en wordt de Brico vervangen door een speelgoedwinkel. Uit de vragen bleek dat de inwoners zich vooral zorgen maken over extra verkeersdruk op de nu al zwaar belaste Koolmijnlaan.

De dorpsraad gaf verder ook toelichting bij de geplande werken in de Weg naar de Grauwe Steen en de Sint-Maartenlaan. De eerste krijgt gescheiden riolering om wateroverlast te voorkomen, een verhoging aan het kruispunt met de Sint-Antoniusstraat en fietssuggestiestroken. Voor de Sint-Maartenlaan zijn evenzeer nieuwe riolering, voetpaden en wegdek voorzien. Daar is nog een aparte vergadering voor de buurt gepland.

Wat de stille wegen betreft, heeft Berkenbos er drie: tussen Gasthuisstraat en Watertorenstraat, aan de Terrillaan en het Heksenpad langs de Oude Baan. Vooral bij dat laatste zijn er moeilijkheden voor gebruikers door de houding van een belendende eigenaar. De zaak wordt later deze maand opnieuw aangekaart op het overleg. Bij de vragenronde kwamen vooral ergernissen over slechte fietspaden, wegen, vervuiling door sigarettenpeuken, zwerfvuil en sluikstorten aan de oppervlakte. De dorpsraad riep op om hinder ook te signaleren via de meldingskaarten.
40261