OCMW werkt samen met Dyzo

OCMW werkt samen met Dyzo

De OCMW-raad heeft een samenwerkingsakkoord met Dyzo goedgekeurd. Dyzo is een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden begeleidt en zichzelf 'het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden' noemt. Ze is gegroeid uit Tussenstap en Efrem. Handels- of andere zaken kunnen in financiële problemen komen door allerlei oorzaken, van conjunctuurproblemen tot openbare werken. In het ergste geval kan dat leiden tot een faillissement, maar zelfs zonder faling kunnen de zelfstandigen en hun gezin in grote problemen komen. Om hen daarbij te helpen gaat het OCMW voortaan samenwerken met Dyzo. Dat was geen evidente zaak, voor de diensten van het OCMW is het dan ook een werk van lange adem geweest, voor de raad de samenwerking gisteravond kon goedkeuren.  Ook OCMW-voorzitter Elke Gijbels wijst erop dat ze hierbij niet over één nacht ijs zijn gegaan. Sinds 2014 is er gesproken met Dyzo en is aan de hand van een aantal 'cases' bekeken wat de concrete meerwaarde van zo'n samenwerking zou kunnen zijn, en de conclusie was dus positief.
29362