OCMW verdeelde € 183.000 energiesteun

Het OCMW heeft vorig jaar 42.109 euro uitgekeerd aan energietussenkomsten. In 15 gevallen (6.764 euro) ging het om een betaling voor gas en elektriciteit, 30 keer (15.201 euro) was er een tussenkomst in de stookolieuitgaven (buiten het stookoliefonds) en het OCMW kreeg meer dan 20.000 euro uit het energiefonds van de overheid waarmee 62 dossiers konden ondersteund worden. Wie zo'n tussenkomst krijgt moet beloven om die op termijn - indien mogelijk - in stappen terug te betalen. En dan was er nog het stookoliefonds, waarop mensen met een lager inkomen een beroep konden doen omdat de stookolieprijzen de pan uitswingden. In het totaal zijn daarvoor 1.394 tussenkomsten toegekend, voor een bedrag van 141.611 euro.2247