OCMW steunt aankoop schoolmateriaal

Het OCMW geeft - met de hulp van de federale regering - hulp aan gezinnen in armoede die het moeilijk hebben om de schoolkosten van hun kinderen te betalen. Vorig jaar zijn de schoolkosten van 38 kinderen in het middelbaar onderwijs mee betaald, voor 4.561 euro. Daarnaast werden ook 'ondersteunende' kosten betaald, zoals voor een bril of logopedie, nog eens 1.400 euro. De gezinnen moet zelf een kleine bijdrage betalen. Dit schooljaar hebben al 20 gezinnen een beroep kunnen doen op dat fonds. Nieuw is dit schooljaar ook de tussenkomst in de kosten voor basisonderwijs: klein schoolmateriaal zoals een rekenmachine of boekentas, ... Met cadeaubonnen (specifiek voor schoolmateriaal) van 12 euro per stuk kochten 42 gezinnen schoolmateriaal aan voor 67 kinderen.14418