OCMW- en gemeenteraad duurden ... een kwartier

OCMW- en gemeenteraad duurden ... een kwartier

OCMW- en gemeenteraad samen duurden vanavond welgeteld ... een kwartier. En daar waren dan nog enkele vragen vanuit de oppositie over de brandkranen in de Weg naar de Grauwe Steen, het ophalen van snoeihout en de beschadigde sportvloer - door wateroverlast - in de sporthal van Zolder inbegrepen. Wat de sporthal van Zolder betreft, is er een oplossing in andere hallen voor de competitieploegen tot aan de jaarwisseling, dan zal bekeken worden of ze nog terugkomen voor de later geplande afbraak. En toen was het gedaan, eigenlijk nog een geluk, want de verstaanbaarheid van de geluidsinstallatie gaat er met de maand op achteruit.75363