OCMW en gemeentediensten samen

OCMW en gemeentediensten samen

Het heeft lang geduurd eer het echt op gang kwam, maar nu zit de integratie van gemeente en OCMW echt wel op kruissnelheid. Op ICT-vlak wordt de samenwerking verder uitgebouwd. De financiële diensten worden samengevoegd. De financieel beheerder (ontvanger) van het OCMW doet die taak voortaan voor beide administraties. En de 3 personeelsleden van de dienst financiën van het OCMW verhuizen op 1 maart naaar het gemeentehuis. En ook de beide technische diensten - die al geregeld samenwerken - worden op 1 maart samengevoegd. Het technisch personeel van het OCMW - een 7-tal personen, van wie verschillende deeltijds - verhuist dan van de vroegere kapel van de Voort in de Mijnwerkerslaan naar de gemeentelijke werkplaats in de Kapelstraat. De gebouwen van het OCMW op de Voort worden - zoals eerder die van de gemeente - gesloopt en de grond wordt verkocht als bouwpercelen. En de komende periode wordt gewerkt aan de verdere samenvoeging.31384