Nu toch goedkope stroom en gas voor verenigingen

Op 26 maart om 19 uur vergadert de gemeenteraad over 18 punten in de openbare zitting. De raad mag zich opnieuw buigen over de lijst met verenigingen die in aanmerking komen voor de de voordelige aankoop van gas en elektriciteit via de provinciale groepsaankoop. Vorige maand wilde de meerderheid niet weten van een uitbreiding van die lijst, ondertussen heeft het schepencollege die uitbreiding wel gedaan tot alle verenigingen die een overeenkomst hebben met de gemeente. De terreinen en het clublokaal van tennisclub Berkenbos worden volledig in concessie gegeven aan de club, een gevolg van de stopzetting van de concessie-overeenkomsten met de sporthallen. De meerderheid stelt ook voor dat CVO De Verdieping uit de vzw Consortium Volwassenonderwijs Limburg-Noord stapt.19797