Nieuwe infrastructuur voor natuurgebied Bolderberg

Nieuwe infrastructuur voor natuurgebied Bolderberg

Het afgelopen jaar liet natuurvereniging Limburgs Landschap  verschillende werken uitvoeren in natuurgebied Bolderberg. Daardoor blijft het gebied vrij open en wordt de zeldzame heide- en moerasvegetatie in het hart van De Wijers in stand wordt gehouden en het panorama blijft gevrijwaard. Na de herinrichtingswerken komt ook de infrastructuur aan de beurt, en dat met steun van het project Quickwin De Wijers van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Voor kinderen en jeugdgroepen zoals de scouts wordt een nieuw speelbos ingericht vlakbij de parking aan de Kluisstraat, fietsers en mountainbikers mogen niet in dat speelbos. Bij de parking wordt het onthaalpunt opgefrist met een nieuw infobord, afrastering en bank in hout. De oude infoborden in het gebied worden vervangen door nieuwe met een overzichtskaartje en leuke weetjes. Bepaalde zones zullen nog strikter afgebakend worden, alleen voor wandelaars om vogels, zoogdieren en recreanten hun rust te garanderen.15827