Nieuwe bomen compenseren gekapte dennen

Nieuwe bomen compenseren gekapte dennen

In de vergunning voor de aanleg van de padelterreinen bij Circuit Zolder was de kap van 10 oude dennen voorzien. Maar er moest binnen de twee jaar een heraanplant op eigen terrein gebeuren. Die werken zijn vanmorgen gestart, onder toezicht van Peter Roosen van Regionaal Landschap Lage Kempen. RLLK werkt al jaren mee aan het groenbufferproject van het circuit. Zij kozen voor het planten van 10 winterlinden en 10 wintereiken in de zones MCZ en SUV waar door de extreme droogte van de voorbije jaren de natuur zwaar heeft geleden. Zo komt in die zones weer meer groen, er is ook voor de nodige meststoffen en drainage gezorgd. (foto David Vandebeek)71904