NHZ stopt bij de verkiezingen

NHZ stopt bij de verkiezingen

FLASH NHZ neemt niet deel van de volgende gemeenteraadsverkiezingen maar zal het lopende bestuursakkoord onverwijld uitvoeren. Dat is vanavond beslist. UPDATE Onlangs was al duidelijk geworden dat NHZ in twee kampen was verdeeld: één groep rond schepen Peter Tielens, die de beweging wilde voortzetten, ook na 2018. Daarnaast was er een ander kamp dat na meer dan 30 jaar wilde stoppen. En blijkbaar heeft die laatste groep vanavond een meerderheid gevonden in de raad van bestuur. Dat betekent dus concreet dat de beweging noch alleen noch in een kartel aan de verkiezingen zal deelnemen. In een persbericht zeggen voorzitter Rob Gysen en fractieleider Tony Beerten dat het politieke landschap in Heusden-Zolder sterk versnipperd is en dat ze als onafhankelijke beweging hun mandatarissen zelf hun richting laten bepalen in samenwerking met een andere politieke formatie van hun voorkeur. Ze benadrukken dat de mandatarissen trouw blijven aan de coalitie en dat ze deze legislatuur verder wensen te werken.
29374