N-VA wil sneeuwvrije fietspaden en taalbaden

N-VA wil sneeuwvrije fietspaden en taalbaden

De N-VA heeft voor de gemeenteraad van volgende donnderdag twee punten aan de agenda toegevoegd. De partij vraagt dat de gemeente de winterdienst op de fietspaden opneemt in het strooi - en ruimingsplan. De partij stelde afgelopen week vast dat de wegen goed sneeuwvrij worden gehouden door de strooiploegen, maar dat de fietspaden er abominabel bijlagen, zeker in vergelijking met buurgemeenten. N-VA wil daarom dat bij sneeuwval zeker de fietspaden die door scholieren gebruikt worden, sneeuwvrij worden gemaakt. De partij heeft daarnaast een ander voorstel om geld uit te trekken om via de gemeenteschool een taalbad-aanbod te voorzien voor de lagere scholen in de gemeente. Daarmee wil ze inpikken op de taalachterstand die heel wat leerlingen hebben. Zo heeft in het basisonderwijs 30,2 % van de leerlingen niet het Nederlands als thuistaal. In het secundair onderwijs varieert dat tussen 14,4 % in het ASO tot 49,7 % in het BSO. Voldoende kennis van het Nederlands is volgens de N-VA bovendien een belangrijke voorwaarde voor integratie.44564