N-VA wil meer duidelijkheid over handel

N-VA wil meer duidelijkheid over handel

Bij het begin van de gemeenteraad werd raadslid Kristof Was (CD&V) verontschuldigd omdat hij enkele uren daarvoor vader - samen met mama  Nele - was geworden van een flinke zoon Seppe (4,960 kg). Tony Beerten (NHZ) was gelegenheidsvoorzitter omdat Marc Swevers (Open VLD) gevraagd had zich te laten vervangen. Over de desaffectatie van een deel van De Hoeven - aansluitend bij de verkoop van de Fun-site aan Aldi, had Bruno Buyse (N-VA) bedenkingen, omdat eerst het globaal plaatje moet bekeken worden. Volgens hem is het dossier op dit moment helemaal niet rijp om beslist te worden en dreigen er 1000 m² handel te verdwijnen en hij vroeg uitstel. Schepen Schops vond dat het hele concept nog niet rijp was om op tafel te gooien en dat handel er wel bij zou varen. Alleen N-VA stemde voor het uitstel, meerderheid was tegen en de rest onthield zich. Ook op een aantal andere zaken rond grondgebiedszaken bood de N-VA weerwerk en vroeg een aantal rooilijnzaken op een commissie te behandelen, ook al omdat vele zaken al lang aanslepen.23687