N-VA-voorzitter: conflict rond audit

N-VA-voorzitter: conflict rond audit

NV-A-voorzitter Herwig Hermans betreurt de beslissing van Elke Gijbels. Hij benadrukt dat ze in moeilijke omstandigheden als OCMW-voorzitster succesvol heeft kunnen werken om beheersakkoorden tussen OCMW en gemeente af te sluiten. "Maar een voorzitter moet ook waken over een juiste toepassing van principes o.a. die van de rechtsstaat. Als een Hof in stilte een onderzoek voert naar de gemeentelijke administratie moet je die auditeurs hun werk laten doen en geldt het vermoeden van onschuld. Dat stelde me voor een verscheurende keuze want ik weet dat Elke hier haar bekommernis voor haar OCMW-personeel voorrang gaf. Maar uiteindelijk moet je wel bepaalde principes handhaven." Hiermee doelt de partijvoorzitter op het onderzoek door Audit Vlaanderen naar al dan niet vermeende onregelmatigheden in de administratie, waar Elke Gijbels in de gemeenteraad allusie op maakte. Hij wijst er ook op het afscheid van Robin Stroobants losstaat van het verdwijnen van Gijbels. Hermans geeft toe dat het een heel moeilijk moment is voor de partij, maar dat de afdelingswerking heel wat sterker is gemaakt sinds het aantreden van het nieuwe bestuur.39806