N-VA: Gemeenteonderwijs opnieuw in vraag

Het kon niet uitblijven dat op deze eerste schooldag de politiek zijn neus aan het schoolraam zou komen steken. Met name de N-VA maakt zich opnieuw ongerust over de gemeenteschool Beekbeemden. Er was na de open dorpsraad van Zolder-centrum in juni immers opgeroepen om na te denken over de ruimtelijke invulling van het centrum na de sluiting van het zwembad en de verhuizing van CVO en Muze. Er bleken toen heel wat geïnteresseerden te zijn voor de betrokken werkgroepen. Volgens de N-VA trekt de gemeente nu het laken naar zich toe en heeft een geselecteerd groepje van 18 mensen uitgenodigd voor een bijeenkomst over het nieuwe RUP. De eerste vraag die daar wordt voorgelegd luidt volgens de oppositiepartij: Blijft het organiseren van basisonderwijs in Zolder-centrum een gemeentelijke taak? De N-VA verbaast zich hierover en vraagt zich af wat het doel en statuut is van die werkgroep en ze vreest dat het wantrouwen weer wordt aangewakkerd. Ze zal erover interpelleren op de gemeenteraad en is nu al aan het mobiliseren om op 3 september om 20 uur naar het gemeentehuis te komen als de werkgroep vergadert.22540