Moslimexecutieve wijst offercompromis af

Het Executief van de Moslims van België (EMB) reageert afwijzend op het compromis in de meerderheid van het Vlaamse parlement rond het ritueel slachten. EMB zegt groot belang te hechten aan het dierenwelzijn, dat ook deel uitmaakt van de islamitische praktijken en filosofie. Maar volgens EMB heeft het niet ingestemd met de principes die nu in het akkoord staan. In een eerdere nota aan bemiddelaar Vanthemsche had EMB onderlijnd dat zowel de principes van de Islam inzake dierenwelzijn als de noodzaak van de rituele keling moesten behouden blijven.

De moslims wensen ook halal voeding te kunnen gebruiken, conform hun riten en religieuze overtuiging. EMB verwijst ook naar het negatief advies over de verdoving van de Raad der Theologen in 2010. De Raad der Theologen is wel bereid alle pistes te onderzoeken die kunnen leiden tot een verbetering van het dierenwelzijn, en die zoveel mogelijk het dierenleed inperken, maar vindt ook dat de godsdienstvrijheid van moslims moet gerespecteerd worden.31769