Moskeevertegenwoordigers willen overleg

De Limburgse moskee-vertegenwoordigers - onder wie onze dorpsgenoot Erkan Konak - hebben overleg gepleegd over de beslissing van minister Weyts over de tijdelijke slachtinrichingen. Ze betreuren de eenzijdige beslissing van de minister. "Wij hebben de laatste jaren samen met de lokale overheden enorm geïnvesteerd in een goede samenwerking, en de nodige inspanningen geleverd om het Offerfeest binnen het wettelijk kader te laten plaatsvinden. Met behulp van de tijdelijke slachtinrichtingen worden de voorwaarden inzake dierenwelzijn, hygiëne, milieu en gezondheid gegarandeerd. De nodige structuren ontbreken vandaag om de 17 tijdelijk erkende slachtinrichtingen in Limburg te vervangen." De moskeeverantwoordelijken kijken uit naar het overleg met de minister om de organisatie van het belangrijkste feest van hun gemeenschap vlot te laten verlopen.17074