Moed en Volharding beste in regiokampioenschap

Moed en Volharding beste in regiokampioenschap

Het eerste regiokampioenschap Limburg turnen in Berkenbos stond in teken van de samenwerking. Na de splitsing van de 5 provincies in 10 regio’s is Limburg één regio gebleven en de doelstelling is dan ook één Regio-Limburg te creëren. Daarom wordt aan de clubs de mogelijkheid gegeven er met al hun gymnasten, trainers en supporters samen op uit te trekken. Aan het eerste regiokampioenschap namen 8 clubs en 60 gymnasten deel. Zij leverden interessante prestaties en de medailles raakten verdeeld over de verschillende clubs. De meeste medailles gingen naar de organiserende club Moed & Volharding, ook de wisselbeker bleef in Berkenbos.16185