Modern röntgenapparaat voor Sint-Franciskus

Modern röntgenapparaat voor Sint-Franciskus

Als eerste in België is de dienst radiologie van het Sint-Franciskusziekenhuis overgeschakeld naar directe digitale beeldvorming via een draadloze mobiele flat pannel detector. Het nieuwe type röntgentoestel kan autonoom digitale beelden creëren, tot nu toe moest het apparaat na elke opname aan een afleestoestel gekoppeld worden. Nu gaat het allemaal veel sneller, beelden zijn al na 2 tot 5 seconden beschikbaar. Via 500 voorprogrammeerbare posities neemt de röntgenbuis automatisch de juiste positie in naargelang de patiënt of het onderzoek. Er is een lagere stralingsdosis nodig en het levert een hogere beeldkwaliteit. Het tafelblad kan in alle richtingen verplaatst worden, dat verhoogt het comfort voor de patiënt, zelfs voor mensen met een bewegingsbeperking, en voor het personeel.1476