Modern communicatiesysteem in VZOC

Modern communicatiesysteem in VZOC

Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum beschikt voortaan over een modern communicatiesysteem, daardoor kunnen mensen die een dier binnen brachten of aanmelden voortaan automatisch te weten komen hoe het met de patiënt gesteld is. Het nieuwe systeem is ontworpen als eindwerk door Jonas Brychzy, die afstudeert in de richting ICT/industriële communicatie technieken in het Don Bosco Technisch Instituut in Helchteren. Het systeem bespaart veel tijd voor de medewerkers en biedt een betere service aan het publiek. Van elk opgevangen dier wordt een individuele fiche opgemaakt met info over het dier en de melder. Tot nu toe gebeurde dat met duizenden papieren fiches per jaar, maar dat zal nu veel sneller en efficiënter kunnen gebeuren dankzij de GIP (geïntegreerde proef) van Jonas Brychzy. Alles wordt nu meteen digitaal ingebracht en de computer verwerkt het binnen een netwerk voor verschillende bestanden. De melders kunnen dan op de website van het centrum terecht voor info over het dier. De eerste contacten met de school zijn een jaar geleden gelegd, in het centrum werd 15.000 euro geïnvesteerd in materialen en ondergrondse bekabeling, maar het resultaat is er dus.21615