Middenberm E 314 wordt doorgesneden

Het Agentschap Wegen en Verkeer Limburg heeft vandaag meer details bekendgemaakt over de de plaatsing van de geluidsschermen langs de E 314 ter hoogte van de Dikkelstraat. Maandag 19 september start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden op de snelweg. Er worden 2 doorsteken aangebracht in de middenberm. Die zijn nodig om het verkeer tijdens de eigenlijke werkzaamheden op 2x2 rijstroken te laten rijden. Om de hinder volgende week te beperken, wordt overdag alleen op de pechstrook gewerkt, 's nachts moet het verkeer mogelijk over één rijstrook. Vrijdagavond 23 september wordt de verkeerssituatie gewijzigd, maar via de doorsteken in de middenberm blijven in beide richtingen 2 rijstroken beschikbaar, er geldt wel een snelheidsbeperking. Na de omschakeling start de aannemer met de eigenlijke werkzaamheden. Eenmaal de schermen er staan, wordt het verkeer weer omgezet naar de gewone situatie. Tijdens de laatste dagen zal de aannemer onder andere de middenberm herstellen, volgens dezelfde regeling als de voorbereiding. Half oktober moet alles achter de rug zijn.8538