Middelen uit Noodfonds blijven 'zuinig' beheerd

Middelen uit Noodfonds blijven 'zuinig' beheerd

De raad kreeg het aangepaste reglement voorgeschoteld voor de toekenning van steun aan verenigingen uit het noodfonds. Hans Zegers (N-VA) stelde vast dat er bij de vorige ronde voor 174.000 euro aan subsidieerbare posten is ingediend, terwijl er een plafond van 50.000 was vooropgesteld.  De N-VA legde een amendement neer om het beschikbare bedrag op te trekken van 50.000 naar 100.000 omdat er misschien nog meer verenigingen een aanvraag zullen indienen. "De gemeente heeft tenslotte 574.000 euro Vlaamse steun gekregen hiervoor en daar zullen nog wel restmiddelen van overblijven." Schepen van cultuur Marleen Hoydonckx (GOED) zegt dat de betrokken diensten hebben samengezeten en de adviesraden gecontacteerd zijn met het oog op een vereenvoudiging die misschien ook beter op de noden zou kunnen inspelen. "We willen meer op de vaste kosten ingaan, ook één factuur per maatschappelijke zetel, zoals bijvoorbeeld chirojongens en -meisjes. Het noodfonds verhogen, vinden we niet verstandig. Doordat we in het verleden hebben gespreid, kunnen we nu nog steunen. Er is een saldo van 194.000 euro, we hebben voor de toekomst nog geld achter de hand om te steunen. Het geld zal alleszins naar de verenigingen gaan, zij het gefaseerd." Het amendement van de N-VA werd niet goedgekeurd.70505