Meeste scholen doen mee aan verkeersexamens

Meeste scholen doen mee aan verkeersexamens

Met het fietsers- en voetgangersexamen in het lager onderwijs bereikte de politie dit jaar heel wat scholen en leerlingen. 125 leerlingen van het 4de leerjaar legden het voetgangersexamen af. 294 scholieren van het 6de leerjaar kregen het fietsexamen voorgeschoteld. De overgrote meerderheid slaagde in de verkeersproeven. Ze kregen een voetgangers- of fietsbrevet, het bewijs van hun verkeersvaardigheden. De politie tracht met dit educatieve project àlle basisscholen te bereiken. Tot nu toe ontbreken De Luchtballon, De Schans en de Daltonschool, maar die laatste doet volgend schooljaar zeker mee.21980