Meeste kinderen krijgen in TheMax hun vaccin

Meeste kinderen krijgen in TheMax hun vaccin

Er wordt volop overleg gepleegd over de planning van de vaccinatie van de kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Het is de bedoeling om de kinderen uit Heusden-Zolder en Lummen die dit wensen twee prikken aan te bieden voor de krokusvakantie. De werkgroep vaccinatiecentrum heeft gisteren de keuze gemaakt om enerzijds datums te voorzien om kinderen in TheMax te prikken en anderzijds de scholen de mogelijkheid te geven om dit op school te organiseren, na de schooluren. Op die manier willen ze zoveel mogelijk kinderen bereiken. Gisteravond was er daarover een online infosessie voor de lagere scholen van Heusden-Zolder en Lummen. Die kunnen tot vrijdag laten weten of zij geïnteresseerd zijn om de vaccinatie op school te organiseren. Het ziet ernaar uit dat scholen uit het bijzonder onderwijs zoals Heideland hiervoor zouden kunnen opteren om hun leerlingen - met een specifieke problematiek - de stress van een vreemde omgeving te besparen. Het spreekt voor zich dat in alle gevallen de toestemming van de ouders wordt gevraagd. 71894