Meer dan 200 in de weer voor verkiezingen

Meer dan 200 in de weer voor verkiezingen

Dat verkiezingen - voor welk niveau dan ook - van de gemeentebesturen een behoorlijke inspanning vergen, staat buiten kijf. Zo moesten in het totaal 189 inwoners opgeroepen worden om de stembureaus te bevolken. Het gaat immers om 27 bureaus met telkens een voorzitter, een secretaris en 5 bijzitters. Die bijzitters zijn gerekruteerd uit de bevolkingsgroep van 25 tot 60 jaar. De dienst bevolking zet 4 personeelsleden in en er zijn 5 ICT-ers aanwezig. De politie zet 6 wijkagenten en de interventieploeg in. Tenslotte zijn ook de stadswachten present, zij zijn vooral actief aan de fietsenstalling.16134