Meegroeiwonen van bij de start

Meegroeiwonen van bij de start

In het Centrum Duurzaam Bouwen hebben Vlaams minister van wonen Marino Keulen en de gedeputeerde van wonen Gilbert Van Baelen woensdagavond, samen met Mieke Broeders van vzw Enter, de ontwerpgids ‘Meegroeiwonen’ voorgesteld. Aangepast wonen is de jongste jaren een discussiepunt geworden. Voor mensen die op latere leeftijd moeilijker uit de voeten kunnen, zijn er serviceflats of indien nodig een rusthuis. Maar het kan ook anders, vaak kunnen ze na de nodige aanpassingen in hun eigen huis blijven wonen.

En wie wil dat niet? Maar zo'n verbouwingen zijn dikwijls heel duur en omslachtig. Je kunt er dan ook het best bij de bouw of verbouwing van je woning op inspelen. Ook al denken piepjonge gezinnen niet meteen aan problemen op de oude dag, van in het begin incalculeren kan later veel geld en leed besparen.

Enter, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid uit Kermt, diende vorig jaar een voorstel in, nadat Vlaanderen projecten gevraagd had rond aanpasbaar, flexibel bouwen. Enter maakte een gids met tips voor bouwers en ontwerprichtlijnen voor architecten om de aanpassingen van later nu al te voorzien. Elke provincie organiseert een info-moment rond meegroeiwoningen, maar de lancering gebeurde in Limburg. Samen met de provincies werken ook bouworganisaties, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, het Toegankelijkheidsbureau uit Kermt en uiteraard Centrum Duurzaam Bouwen aan het project mee. Naast de gids gaat het ook om een interactieve website http://www.meegroeiwonen.info en in Cedubo is woensdagavond ook een permanente infostand geopend.1197