Massale belangstelling voor gemeenteraad

Massale belangstelling voor gemeenteraad

Een kwartier voor het begin van de gemeenteraad stroomt het publiek volop binnen. Er worden nu al stoelen bij gehaald. Tussen de aanwezigen heel wat aanhangers van partijen maar ook een ruime delegatie van de gemeenteschool Beekbeemden. Er is ook meer politie aanwezig dan anders. UPDATE De raad is gestart, ondertussen zit de zaal afgeladen vol. Voorzitter Marc Swevers citeert een brief van de N-VA die Ann Leyssens als nieuwe fractieleider aanduidt en ook één van de 4 N-VA raadsleden die uit de partij zijn gestapt en voortaan als onafhankelijken zullen zetelen. UPDATE Ann Leyssens las namens N-VA een brief voor. Daarin haalde ze scherp uit naar de burgemeester omdat die het niet nodig om een punt over de politieke situatie toe te voegen of een coalitievergadering samen te roepen, ze noemde dat hypocriet. Ze benadrukte dat de N-VA afstand neemt van alle beschuldigingen aan het adres van Bruno Buyse en dat een democratisch verkozen raadslid het recht heeft om te zetelen. Ze haalde ook scherp uit naar NHZ en SP.A die volgens haar niet het recht hebben zulke beschuldigingen te uiten tegen een raadslid. UPDATE Burgemeester Borremans vond een coalitievergadering niet nodig door de politieke onduidelijkheid. Rita Vanhove (CD&V) zorgde voor een poëtisch intermezzo op deze gedichtendag. Daarop haalde Jan Jans (Vlaams Belang) uit naar schepen Özdemir omdat hij na de vorige gemeenteraad Turks had gesproken in het gemeentehuis met een bezoeker. "Ik spreek Nederlands in de raad, en daarbuiten moet je mij niet zeggen welke taal ik hanteer," reageerde die. En Jans deed er nog een schep bovenop door schepen Özdemir zijn houding te verwijten in werkgroep rond de ontgravingen. De schepen zei dat de delegatie zich niet aan de afspraak had gehouden over het aantal dat naar de vergadering kwam en dat hij er geen verhaal had gehoord. Bovendien kon hij nog geen beloften doen zolang er geen conclusies uit de werkgroep waren. "Je mag rond deze materie geen politieke spelletjes spelen," besloot hij.
15197