Marktkramers mogen niet zomaar wegblijven

Marktkramers mogen niet zomaar wegblijven

Het reglement van de multiculturele markt wordt op een aantal punten gewijzigd. Een marktkramer die op drie opeenvolgende marktdagen niet opdaagt zonder te verwittigen, verliest zijn abonnement. De maatregel moet voorkomen dat lege plaatsen de aantrekkelijkheid van de markt aantasten. En iedereen die een standplaats inneemt achter een kraam, wordt beschouwd als verkoper en moet dus over een leurkaart beschikken. Dat moet onder meer illegale tewerkstelling tegengaan. En de marktleider kan beslissen om een kraam of een gedeelte van de markt te verplaatsen als door slechte weersomstandigheden de veiligheid van marktbezoekers en -kramers in het gedrang komt.28395