Maandag twee commissies over Beekbeemden

De hele besluitvorming en communicatie rond de gemeenteschool Beekbeemden begint stilaan op een vaudeville te lijken. Eerder was beslist om volgende maandag - nadat overdag het schepencollege een principiële beslissing heeft genomen - 's avonds om 18u30 een centrale gemeenteraadscommissie bijeen te roepen, met de fractieleiders dus. Op de agenda onder meer de overdracht van het gemeentelijk onderwijs. Nu is daar vandaag ook nog een verenigde commissie aan toegevoegd, met alle raadsleden dus. Die vindt een uur later plaats. Alleen hebben de raadsleden daarvoor tot nu toe nog geen uitnodiging ontvangen. En daar zijn veel raadsleden niet over te spreken, want als ze alsnog de uitnodiging krijgen, hebben degenen die overdag werken niet meer de kans om de stukken daarover in te kijken.15255