Limburg.net zal ook gemeenteraadsleden informeren

Limburg.net zal ook gemeenteraadsleden informeren

De zaak van de hacking van Limburg.net is nog niet van de baan. Eind vorige maand was er al een infomoment voor de gemeenten. Maar in verschillende gemeenteraden blijven de vragen over het datalek en de gevolgen ervan de kop opsteken. Daarom organiseert Limburg.net op 13 maart op de Corda-Campus in Hasselt een infovergadering voor de gemeenteraadsleden van de aangesloten gemeenten en voor de leden van de algemene vergadering en het algemeen comité. Daar zullen nog eens de gebeurtenissen en hoe er op is ingespeeld uit de doeken worden gedaan. 80141