Letselongevallen gehalveerd in 10 jaar

Letselongevallen gehalveerd in 10 jaar

Tussen 2000 en 2010 is het aantal verkeersongevallen met gewonden en met zwakke weggebruikers in Heusden-Zolder ongeveer gehalveerd. In 2000 en 2001 ging het nog om 120 en 133 ongevallen met fietsers of voetgangers, vorig jaar nog om 69. In 2001 werden 143 slachtoffers geteld, vorig jaar nog 55 en dat is een 'laagterecord'. Uiteraard varieert het nog van jaar tot jaar - door weersomstandigheden bijvoorbeeld - maar de trend is duidelijk. Volgens zonechef Geert Luypaert (foto) van de politie is dat het resultaat van de gebundelde inspanningen. De politie houdt geregeld plaats- en fenomeengerichte controles, fietscontroles aan de scholen, ... en tegelijk worden door de gemeente fietspaden geslemd, oversteekplaatsen aangepast, enz. Daarnaast wordt ook veel tijd geïnvesteerd in het verkeersbewust maken van jonge fietsers. Ook het aantal verkeersongevallen met gewonden in het algemeen is sterk teruggelopen. Het jaar 2000 was een absoluut dieptepunt met 7 doden, 36 zwaargewonden en 202 lichtgewonden. En ook daar is een terugloop met in 2009 nog 1 verkeersdode, 9 ongevallen met zwaargewonden en 127 lichtgewonden. Voor alle duidelijkheid, in de cijfers zitten niet de verkeersongevallen op de autosnelwegen, die onder de bevoegdheid van de provinciale verkeerspolitie vallen. Geert Luypaert benadrukt dat de inspanningen voor de verkeersveiligheid onverminderd worden voortgezet. "Elke ploeg moet dagelijks 3 ademtesten afnemen, dat betekent sowieso al een 10-tal alcoholcontroles per 24 uur, zonder de ongevallen en zonder de bijzondere acties zoals de SLim-controres."5270