Lay-out evenementenkrant wordt uitbesteed

De gemeenteraad gaat de lay-out van de activiteitenkrant 'Deze maand' door een extern bedrijf laten uitvoeren. Dat zal gebeuren met een raamovereenkomst voor vier jaar, volgens het schepencollege maakt zo'n raamovereenkomst een goede prijs en eenvormigheid mogelijk. Ook kunnen zowel de gemeente als de firma de overeenkomst beëindigen na 3 maanden opzeg. Mogelijk komt er ook de lay-out van het infoblad 'Lees Heusden-Zolder' bij. De kostprijs wordt op € 3.630 per jaar geraamd. Op een vergelijkbare manier gaat de gemeente een overeenkomst sluiten voor de levering van verkeerssignalisatie en columbariumelementen. Voordeel is dat er daardoor maar beperkte voorraden moeten aangelegd worden.1369