Laatste fietsexamens zijn afgelegd

In basisschool Reitveld (Boekt) legden de zesdejaars vandaag hun fietsexamen af. Het 7 km lange parcours omvatte alle mogelijke verkeerssituaties inclusief het gebruik van verkeerslichten. 28 leerlingen doorstonden de proef en krijgen een fietsdiploma. Politie en gemeenschapswachten overtuigden de overblijvende scholen om deze praktische verkeersproef ook in hun omgeving te laten plaatsvinden. Het resultaat is dat 259 leerlingen van 10 basisscholen als afgestudeerd in de fietskunde mogen beschouwd worden.7976